Čištění technologických celků

Navrhneme a realizujeme vyčištění chladících, topných vodních i glykolových okruhů,
chladicích věží, odpařovacích kondenzátorů, parních a horkovodních koltů, nádrží, jímek
a ostatních součástí technologických celků.

Rozhodnutí o potřebě čištění tepelných výměníků vychází z informací o jejich provozním stavu.

Diagnostickým signálem je zřejmé snížení účinnosti přenosu tepla, které se dá objektivně změřit. Tepelnou účinnost snižuje výskyt minerálních úsad či koroze na povrchu teplosměnných ploch, popřípadě výskyt usazených kalů, cizích látek a jakýchkoli jiných nečistot obsažených v teplosměnném médiu.

Tomu je pak přizpůsobena volba nejvhodnějšího postupu, použití chemických i mechanických prostředků. Současně jsou zohledňovány materiály teplosměnných ploch a konstrukční provedení tepelných výměníků, chladicích okruhů, apod., aby čištění bylo účinné a šetrné vůči čištěnému zařízení.

Provádíme čištění vzduchových a klimatizačních chladicích jednotek. Pravidelnou údržbou vzduchových chladicích a klimatizačních jednotek předcházíme vzniku poruch ekonomiky provozu, kdy by docházelo ke zvýšené spotřebě energie a snížení funkčnosti. Zanedbaná údržba může vést až k havarijní poruše z přehřátí a tím i k výrobním prostojům.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá zařízení jsou často konstrukčně a zejména provozním zařazením unikátní, přistupujeme k čištění individuálně a navrhujeme optimalizované postupy čištění, a to jak co do volby způsobu čištění tak i co do použití vhodných čisticích prostředků, speciálně vyvinutých pro tyto účely.

Cílem čištění technologických celků je dosáhnout co nejvyšší míry účinnosti, bezpečnosti a zároveň co nejnižší ekonomické a ekologické zátěže pro zákazníka.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!

+420 737 111 849

info@birch.cz

PO – PÁ: 08 – 17:00

BIRCH s.r.o.

IČ: 04426789

Sídliště 324

672 01 Moravský Krumlov